Regler

NETTAUKSJONEN: Objektene har en start og sluttdato, samt en reservert pris (eller minstepris). De objekter som eventuelt har fått forhåndsbud, blir lagt inn som minstepris, altså første bud. En epost blir sendt til alle budgivere for den akutelle auksjonen om det kommer et høyere bud. Full hitorikk er også synlig på objektets nettside. Auksjonen går døgnet rundt, frem til sluttdato, eller at KJØP NÅ funksjonen benyttes.

«KJØP NÅ»: Alle objekter i nettauksjonen har en KJØP NÅ pris. Da sikrer kjøperen seg objektet umiddelbart til den prisen som er fastsatt, eksempelvis verdisetting e.l.

RESERVERT PRIS: Objekter har en reservert pris, dvs minstepris. Et objekt kan ikke selges under denne prisen. Hva minsteprisen er vises ikke, men det vises om minsteprisen er nådd eller ikke fortløpende på objektets nettside.

«KUPPING» av auksjoner vil ikke fungere i praksis. Ved mottak av bud innenfor 5 minutter av gjenværende tid, vil auksjonen forlenges med 3 nye minutter. Merk ny tid blir synlig ved refresh av siden.

FISKE: Alle auksjonsobjekter vedrørende fiske, er for 2017. Kjøper av fiske kontakter giver for å avtale nødvendige detaljer. Nødvendig informasjon for kontakt er gitt under hver post eller på givers web-side. Husk desinfiseringsregler og fiskeregler som gjelder. Reddvillaksen.no kan bistå om nødvendig,

KLÆR OG UTSTYR: Giver bytter klær og utstyr som er størrelsesavhengig. Vi bistår om nødvendig, men mest mulig kommunikasjon mellom giver og kjøper er ønskelig.

BETALING: Nettauksjonen sender informasjon per epost om betaling når auksjonen er vunnet. Betaling foregår med bankoverrøring, merk betalingen med objektets navn. Betaling imøtesees snarest, senest 3 dager etter at du har vunnet en auksjonen.

Legg igjen en kommentar